Toolkits

Business Method Toolkit

Het MediaLAB heeft met de Business Method Toolkit methodieken in kaart gebracht, die inzicht geven in hoe je een product of dienst naar de markt kan brengen.

Het doel van deze toolkit is om te helpen bij het bedenken van ideeën voor producten en diensten die in een later stadium uit kunnen groeien tot een onderneming. Dit doet de toolkit door je bijvoorbeeld handvatten te geven om een businessplan te schrijven, je product en ideeën op de markt te brengen, en de juiste stakeholders te vinden.

De toolkit is beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie over de Business Method Toolkit kunt u contact opnemen met Gijs Gootjes, coördinator MediaLAB op g.gootjes@hva.nl.

Design Method Toolkit

De Design Method Toolkit geeft een overzicht van 62 verschillende bestaande onderzoeks- en ontwerpmethoden. De toolkit stelt de internationale groep studenten die in het MediaLAB samenwerken in staat om praktijk gericht onderzoek te doen en daarbij een vergelijkbare, meetbare werkwijze te hanteren.

De methoden stimuleren studenten om verder te kijken dan bekende onderzoeksmethodes zoals interviews, questionnaires of observaties. Ze kunnen bijvoorbeeld een dag in het leven van een onderzoeksparticipant beschrijven of een visualisatie maken van de emoties die een gebruiker ervaart. De toolkit wordt ook ingezet voor co-creatiesessies rond de Knowledge Mile.

De toolkit is online beschikbaar via medialab.hva.nl/toolkit. Voor meer informatie over de Design Method Toolkit kunt u contact opnemen met Gijs Gootjes, coördinator MediaLAB op g.gootjes@hva.nl.
 

Hybrid Publishing

De Hybrid Publising Toolkit stelt kunstenaars, ontwerpers en uitgevers met een klein budget in staat om zelf publicaties uit te geven in kleine oplage. Er is geen expertise nodig op het gebied van digitale technologie of traditionele boekdrukkunst om de toolkit te gebruiken.

Alle praktische informatie in de toolkit komt van de ontwerpers, ontwikkelaars, uitgevers en experts die de toolkit als consortium hebben ontwikkeld. Het Institute of Network Cultures van de Hogeschool van Amsterdam was penvoerder van het consortium.

Voor meer informatie over het Publishing Lab kunt u contact opnemen met labcoördinator Margreet Riphagen op m.riphagen@hva.nl.
 

Mediastrategiespel

Hoe kies ik de juiste communicatie-activiteiten voor mijn organisatie? Moet ik wel sociale media inzetten om mijn doel te bereiken? Het Mediastrategiespel helpt om beslissingen te nemen over de inzet van media in communicatie- en marketingprocessen door activiteiten in combinatie te zien met doelen, instrumenten en resultaten.

Speel het mediastrategiespel om inzicht te krijgen in de samenhang van doelen, instrumenten, activiteiten en resultaten. Gebruik brainstormtechnieken om oplossingen uit te werken voor de eigen organisatie. Ga na waar uw organisatie verbeterd kan worden. Moet de strategie bijvoorbeeld beter? Is het businessmodel wel duidelijk? Zetten we onze instrumenten wel efficiënt in? Meten we onze resultaten wel voldoende? Kies een bijbehorend model en volg het stappenplan om deze verbetering systematisch in kaart te brengen en door te voeren. Ga direct zelf aan de slag met de modellen door de werkbladen te gebruiken.

Er is een spelbord met spelkaarten beschikbaar en een uitgebreid werkboek. Voor meer informatie neem contact op met Harry van Vliet op h.m.m.van.vliet@hva.nl.