Door studenten, ondernemers, kunstenaars/designers en technici met elkaar te verbinden en laat deze in interdisciplinaire teams samenwerken binnen projecten. Zo draagt ArtechLAB Amsterdam bij aan praktische kennis en theorie vorming waarmee wij een impuls geven aan een vruchtbaar innovatieklimaat.

ArtechLAB Amsterdam vormt een nationaal en internationaal netwerk waar kunst, wetenschap en technologie elkaar kunnen vinden. Studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven komen zo met elkaar in contact.

ArtechLAB Amsterdam is op zoek naar concrete vraagstukken en verwachtingen vanuit de wetenschap, technologie en maatschappij over de rol van kunsteducatie in de 21ste eeuw. Verworven kennis wordt inzichtelijk gemaakt in de vorm van toolkits welke aangeboden worden aan professionals in het onderwijs, de wetenschap en de technologie.

Ga naar de site van ArtechLAB Amsterdam.

Foto:
Isoscope van Joris Strijbos at Langøra, Norway, Foto door Jeroen Molenaar met dank aan Sonic Acts