Het Citizen Data Lab richt zich op data-analyse voor citizen empowerment en maakt deel uit van Amsterdam Data Science, een samenwerkingsverband van HvA en UvA, VU, en het Centrum voor Wiskunde en Informatica.

Binnen het lab ontwikkelen onderzoekers nieuwe methoden en tools voor citizen data. Samen met stakeholders uit de stad brengt het de stedelijke omgeving in kaart, waaronder de Knowledge Mile.

Om data te genereren worden twee methoden gebruikt. Bij web data mapping wordt (online) data rond grootstedelijke thematiek verzameld. Bij participatory data mapping wordt, samen met gebruikers, thematiek in de eigen omgeving in kaart gebracht. Zo krijgen bewoners de tools in handen om metingen van bijvoorbeeld zwerfvuil in de buurt uit te voeren. Op basis van deze meetgegevens kunnen zij anders handelen (citizen empowerment).

Naast analyse van eigen data is er binnen het Citizen Data Lab aandacht voor kritische reflectie op de ethische dilemma’s rond big data. Het lab levert in november 2014 een bijdrage aan de eerste jaarlijkse domeinconferentie van de Hogeschool van Amsterdam. Het thema: privacy in het domein.

Citizen Data Lab bouwt aan duurzame samenwerkingsverbanden met publieke en commerciële partijen, gemeente en stadsinitiatieven binnen en buiten Amsterdam.