Het Creative Business Lab richt zich met haar onderzoek op de wijze waarop ondernemers en werkers in de creatieve industrie in staat zijn om de economische en sociaal-culturele waarde te creëren.

We kijken gericht naar verdienmodellen in de creatieve industrie. De talloze crowdfunding platforms, micro kredieten en consultants ten spijt, de netwerkeconomie blijkt voor velen niet de structurele steun te bieden die zo hard nodig is in de creatieve sector. Kan het ook anders? vraagt het project Moneylab. Met dit project beogen we de best practices van alternatieve gedecentraliseerde verdienmodellen in kaart te brengen, met een simpel en duidelijk doel: creative empowerment voor de ZZPer en MKBer. Daarbij zijn wij geïnteresseerd naar het pionierswerk dat wordt gedaan in het digitale veld en brengt het designers, experts, critici en cultuurmakers samen om de krachten te bundelen en ideeën uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

We doen onderzoek naar de wijze waarop bestaande generieke business-modelling tools aangepast en verbeterd kunnen worden zodat ze beter aansluiten bij de behoeftes en gebruiken van bedrijven in de creatieve industrie (project Business Modelling Creative Industries). De kennis die hierin opgedaan wordt is van waarde voor alle ACIN labs, waarmee we graag willen samenwerken.

We vragen ons ook af welke gevolgen snel veranderende technologische, economische en sociaal-culturele omstandigheden hebben voor de eisen die aan zelfstandige professionals in de creatieve industrie gesteld worden. Welke competenties moet een aankomend communicatieprofessional of uitvoerend muzikant eigenlijk ontwikkelen zodat zij als ZZPer de dynamiek van hun werkveld het hoofd kunnen bieden? In het project Creativiteit en Autonomie wordt op basis van gesprekken met zelfstandige creatieven in kaart gebracht welke kennis en kunde van zij van belang achten in hun dagelijkse praktijk.

We hechten binnen het Creative Business Lab belang aan binding en samenwerking met het werkveld en eindgebruikers. Participant design is geprefereerde onderzoeksmethode. Dat doen we door in samenwerking met partners onderzoeksvragen te formuleren en onderzoek uit te voeren maar ook door in de praktijk te experimenteren met de (voorlopige) uitkomsten van onderzoek. Dat is het belang van de project Handshake. Studenten experimenteren in de praktijk samen met MKBers met tools, prototypen en adviezen die uit de onderzoeksprojecten voortvloeien en brengen hun ervaringen weer in het onderzoek. Creatieve ondernemers opereren veelal in een flexibele omgeving en in verschillende netwerken, waarbij voor elk project makkelijk nieuwe verbindingen worden gemaakt. Handshake verbind studenten met creatieve ondernemers en bereid deze studenten bovendien voor op deelname aan de dynamische creatieve netwerkeconomie.

Achtergrondfoto door Emilio Labrador  (Flickr - CC) 

 • Geert Lovink

  lector Institute of Network Cultures
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Vera van de Nieuwehof

  onderzoeker
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Patricia de Vries

  onderzoeker
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Karel Koch

  Lab coordinator, Associate Lector "Media, Cultuur & Burgerschap" @Inholland, Projecten: Media Future Year & Creativiteit & Autonomie
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Joke Hermes

  Lector Media, Cultuur en Burgerschap, projectleider Creativiteit & Autonomie
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Wouter Groot

  Onderzoeker
 • Fieke Sluijs

  Projectleider Handshake
  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Skylla Blake-Janssen

  Neem contact op
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.
 • Esther Bouw

  Lab coördinator
  Neem contact op
  06 25022943
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.