Het Digital Life Lab is een onderzoekslab dat innovatieve digitale oplossingen ontwikkelt voor het welbevinden van burgers in een grootstedelijke omgeving. Er wordt toegepast onderzoek gedaan naar technologie, data en ontwerpmethoden. De focus ligt op sensoren en digitale informatie voor gezondheid en participatie. Met Living Labs kunnen op snelle en effectieve wijze innovatieve toepassingen worden getest in de vorm van een prototype, in een gebruikersomgeving met een echte infrastructuur en echte bewoners. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers, docenten en studenten onder leiding van lector Ben Kröse, in nauwe samenwerking met industriepartners en het werkveld.

Het Digital Life Lab integreert onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie.

Info.nl heeft zich recentelijk aan het Digital Life Lab verbonden voor een periode van drie jaar.