Het Event Lab wil de toegevoegde waarde van culturele live events aantonen en ervoor zorgen dat die toegevoegde waarde overeind blijft in de dynamiek van disruptieve technologische ontwikkelingen, veranderend mediagebruik en veranderd consumentengedrag.

In het lab worden op basis van onderzoek tools en methoden ontwikkeld waarmee de professional werkzaam in de eventsector een beter event kan ontwikkelen en produceren. Drie onderzoeksvragen zijn hierbij leidend:

  1. Wie is de bezoeker en wat zijn de afwegingen, ervaringen en evaluaties bij een eventbezoek?
  2. Welke beïnvloeding vindt er plaats vanuit de eventorganisatie op de bezoeker in het creëren van een bepaalde keuze, waarde, beleving en evaluatie?
  3. Welke relatie is er tussen de individuele waarde en de maatschappelijke waarde van events?

Het Event Lab coördineert de activiteiten die plaatsvinden bij de drie deelnemende hogescholen en de samenwerkingspartners, start beloftevolle projecten op en fungeert als een herkenbaar punt van contact voor onderwijs, onderzoek en industrie.