Digitalisering beïnvloedt de hele uitgeefketen. Technologie verandert de creatie, productie, distributie, marketing en het gebruik van publicaties. Welke impact dit zal hebben op de branche wordt onderzocht in het PublishingLab.

De activiteiten in het PublishingLab richten zich op de volgende drie pijlers:

  1. Makers (auteurs, vormgevers);
  2. Intermediairs (uitgevers);
  3. Gebruikers (lezers / studenten).

Daarnaast bouwt het lab voort op eerder gedaan onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Netwerkcultuur over digitaal publiceren. Binnen dit twee jarig onderzoeksproject is er in samenwerking met 4 uitgevers en ontwikkelaars en ontwerpers onderzoek gedaan naar multichannel publishing. Diverse tools en een publicatie zijn resultaten van dit project.