Business Modelling Creative Industry

Introductie

In de creatieve industrie, waar veelal cross sectoraal gewerkt wordt, is de flexibele inzet van deze business tools gevraagd. Een methode als ‘Lean StartUp’ waarbij bestaande tools door ondernemers zelf op een specifieke manier worden gebruikt is daar een voorbeeld van. De integratie van design-denken en business denken is met het Business Model Canvas reeds een bekende waarde geworden in de CI, maar de toepassing en doorvertaling naar operationele consequenties is daarmee niet een gegeven. Dit leidt tot twee aandachtsgebieden die binnen het project BMCI verder worden onderzocht en gespecificeerd voor de Nederlandse situatie:

 1. Het overwogen kunnen kiezen van de juiste tools voor een bepaalde context en vraagstuk.
 2. Het doorontwikkelen van Business Model tooling voor nauwer aansluiting bij de behoeftes en gebruiken van de creatieve industrie.

Dit project richt zich specifiek op de creatieve industrie met een duidelijke doorvertaling naar onderwijs. Als basis hiervoor gebruiken we het reeds uitgewerkte idee van ‘discrete Business Modelling’.

In het project is in het eerste jaar een stevige basis gelegd om beide onderzoeksdoelen te kunnen uitvoeren. Opgeleverd is:

 • Een business model platform, waarmee toegang op basis contextuele criteria wordt verschaft naar reeds bestaande digitale en fysieke tools die online te bereiken zijn. Selectie van juiste keuzes wordt hiermee mogelijk gemaak.
 • De basis is gelegd voor toolontwikkeling voor versnelling in de Business Model Innovatie. In de vorm van een publicatie waarin het idee wordt uitgelegd en dit verder uitgewerkt in 15 exemplarische factsheets.
 • De factsheets zijn getest in onderwijs casussen en middels workshops/pop-up sessies.

DOEL: Overzicht bieden en toegang geven tot reeds bestaande en nieuwe modellen specificeren van tooling Business Model Innovatie in de creatieve industrie

In het programma van 2015 hebben we een eerste slag gemaakt in het vindbaar maken en contextualiseren van reeds bestaande tooling. Aanvullend is gewerkt aan het tooling waarmee ondernemers in kortere tijd geconfronteerd worden met mogelijk combinaties in Business Modellen op basis waarvan zij sneller inzichtelijk krijgen welke soort keuzes er gemaakt moeten worden en welke consequenties dat kan hebben (discrete Business Modelling). Beide onderdelen vragen om extra valorisatie en verdieping om een betere toepassing  door MKB’ers mogelijk te maken.

Aanpak

Kennisontwikkeling vindt plaats door onderzoek (door studenten, docentonderzoekers en externen (veelal MKB), door een netwerk op te bouwen en podium te creëren voor kennisuitwisseling. Dat kan zowel fysiek (lezingen, debatten, ateliers en workshops) als virtueel (websites, nieuwsbrieven en social media). 

In 2016 richten we ons specifiek op het verdiepen van de uitkomsten die in 2015 binnen het project zijn behaald. De kennisontwikkeling wordt vormgegeven door actieve inhoudelijke workshops met het werkveld, analyses van de modellen van een grotere groep MKB’ers dan tot nu toe gedaan is,  data verzameling door het gebruik van de ontwikkelde tooling te stimuleren.

 • Esther Bouw

  Lab coördinator
  Neem contact op
  06 25022943
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.