De docent als held

Wat wordt de rol van de docent in de toekomst?

Het onderwijs staat aan de vooravond van grote verandering. Ontwikkelingen als digitalisering en de toenemende individualisering (elke student zijn eigen leerweg) zorgen voor een grote omwenteling binnen het onderwijs. Het huidige hogere onderwijs, de onderwijsinstellingen en dus de docenten moeten veranderen om aan de veranderende omgeving en de wens te kunnen voldoen.

Flexibilisering, disruptive technology en MOOC's  zijn begrippen die steeds vaker doorklinken. Niet alleen de onderwijsinstellingen moeten hun systeem aanpassen, maar ook de  docenten moeten bewegen. Zelfs in het creatieve domein, waar van oudsher er sprake is van een Meister Gesell relatie tussen de docent en de student, zien we dat studenten via Youtube al "grabbelend" leren. Het aanbod varieert op dit moment van amateurs tot de grote meesters zelf. In het creatieve domein ontstaan zo digitale en fysieke "helden" waar studenten les van willen hebben, met verschillende rollen bij verschillende leermechanismen. Dit onderzoek focust op de rol van de docent binnen die veranderende context. Wat wordt de rol van de docent in de toekomst?

Via literatuuronderzoek, observaties en interviews met ervaringsdeskundigen, bedrijven, docenten en studenten, willen we meer inzicht krijgen in de rol die de docent in de toekomst hierin speelt. De partner uit het werkveld Onles (ervaring in online video's voor met name middelbare scholen) wordt hier in ieder geval ook actief bij betrokken.

Met dit onderzoek willen we kennis en inzicht verschaffen over de rol van de docent in de toekomst. Dit inzicht geeft de onderwijsinstellingen en docenten in het creatieve domein handvatten om zowel hun lesomgeving als de rol van de docent verder te ontwikkelen. Het verkregen inzicht kan ook gebruikt worden voor een vervolgonderzoek en opschaling naar de rol van de docent voor het werkveld in en buiten de creatieve industrie.

Lees ook de publicatie in http://www.themahogeronderwijs.org.

 • Esther Bouw

  Lab coördinator
  Neem contact op
  06 25022943
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.