Een online toekomst voor kunst- en cultuurkritiek?

Een online toekomst voor kunst- en cultuurkritiek?

Kunst- en cultuurtijdschriften moeten in tijden van teruglopende overheidssubsidies op eigen kracht zichzelf heruitvinden. Digitalisering biedt veel kansen; juist nu moet het mogelijk zijn nieuwe lezersgroepen aan te boren. Het Domein voor Kunstkritiek en het Laboratorium Actuele Kunstkritiek deden in een eerder opgezet samenwerkingsverband voorzetten om de kunstkritiek van binnenuit de revitaliseren.

Binnen dit PublishingLab project zullen Nederlandse en Vlaamse kunstcritici hun werk verdiepen en verspreiden, door specifiek in te gaan op de digitale vorm van de longread. Longreads zijn opzichzelfstaande langere essays die online een tegenwicht vormen voor de kortademige snelle communicatie via sociale media. Ambitieus en bespiegelend maar zeker niet academisch.

Na een verkennend behoefteonderzoek (begin 2015) onder tijdschriftredacties en een studiedag zoeken de critici, vormgevers en beeldmakers in projectteams uit wat de toepassingsmogelijkheden zijn van beeld en video, van collectieve werkvormen (co-creatie met andere (beeldende) disciplines, maar ook met experts op de maatschappelijke terreinen die aan de orde zijn) en de participatie van het publiek (meerstemmigheid). 

Ook sluit dit project aan bij het ACIN onderzoeksproject Creativiteit en Autonomie, waarin de veranderingen in het beroep van zelfstandigen worden onderzocht. 

 • Margreet Riphagen

  Lab Coördinator
  Neem contact op
  06-41512070
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.