Energized Fashion

Hoe kunnen elektronica en mode samen worden gebracht?

Introductie

Het project Energized Fashion is gericht op de combinatie van techniek en esthetiek. De hoofdvraag – Hoe kunnen elektronica en mode samen worden gebracht? – is een zeer actuele vraag. De populariteit van smart wearables lijkt namelijk alleen maar toe te nemen en er wordt over veelvuldig over geschreven en gesproken in de media. Sensoren worden steeds kleiner en er is technologisch steeds meer mogelijk, waardoor de integratie van technologie en mode mogelijk is. Kan  de manier van berichtgeving over dit onderwerp de populariteit (mede) bepalen? En kunnen we met deze informatie ook de populariteit van smart fashion vergrootten? Kunnen we mode ontwerpen waar de technologie bijdraagt aan de esthetische waarde van het kleding stuk?

 

Hoe kunnen elektronica en mode samen worden gebracht?

Media analyse

Het moderne mode-discourse omvat vele verschillende aspecten van de samenleving. Het gaat niet alleen over mooie, elegante of hippe kleding. Het gaat ook over duurzame materialen, over productieomstandigheden, over fashion voor bijzondere groepen mensen (kleding voor de militairen en atleten, ontwerpen voor mensen met een fysieke beperking enz.) en nog veel meer. Hirschman en Thompson (1997) geven aan dat “mass media vehicles sort reality into meaningful social categories that provide a frame of reference from which consumers interpret their daily lives” (p.44). In Framing Fashion onderzochten wij hoe maatschappelijk relevante kwesties worden gepresenteerd in de Nederlandse media. In dit project zullen we gebruik maken van dezelfde onderzoeksmethode om het effect van media-uitingen rondom smart wearables en smart fashion in kaart te brengen. De centrale onderzoeksvraag van dit deelproject luidt: Wat is het beeld van smart fashion onder consumenten en volgens de media? Met behulp van inhoudsanalyse en fenomenologische interviews die we samen met studenten Media en Entertainment Management zullen uitvoeren, kunnen we op systematische wijze het beeld rondom smart fashion onderzoeken. Op basis van het onderzoek kunnen we op de latere termijn de hypothese formuleren betreft de vraag Welke effecten hebben media-uitingen rondom smart wearables en smart fashion op de beeldvorming,  de kennis en de houding van het publiek?

Het fenomenologisch interview wordt gebruikt om de visie van de consument te bestuderen (de methode is gericht op het verzamelen van de ervaring, gedachten en belevenis van de respondent). Dit onderdeel van het onderzoek zal worden uitgevoerd door studenten International Media and Entertainment Management (IMEM) tijdens de course “Research 2.1”. De studenten zullen allereerst achtergrondinformatie over het onderwerp bestuderen (deskresearch); op basis daarvan worden de selectie van de respondenten en de vragenlijsten gemaakt. De volgende stap betreft de afname en de analyse van de interviews. 

 

Exploratief onderzoek

Een groep bestaande uit Fashion & Design, Fashion & Management en Electro-techniek studenten werken onder begeleiding van een onderzoeker aan het onderzoeken en maken van smart fashion waar functie en esthetiek elkaar ondersteunen. 

 • Lisette Vonk

  Labcoordinator / Onderzoeker
  Neem contact op
  06 21157664
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.