FIT

Wat zijn passende oplossingen voor leven met dementie?

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken. Voor de persoon met dementie, mantelzorger en zorgverlener is het echter nog moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft en een ondersteuningspakket op maat te bepalen, i.c. een combinatie van producten en diensten die is afgestemd op de fase van dementie en de specifieke situatie.

Dit probleem pakken we aan door behoeften en aanbod in kaart te brengen en door middel van een keuzehulp een passend, persoonlijk pakket van oplossingen aan te bieden.

Kijk hier voor de keuzehulp!

Mensen met dementie staan in het project centraal; binnen living labs worden zij geïnterviewd, participeren in codesign sessies en testen oplossingen. De kennis over (bruikbare) oplossingen wordt breed gedeeld met de betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers en zorginstellingen) om tot betere keuzes en passende pakketten te komen. De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve sector zorgt er voor dat de huidige producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe product/dienst combinaties en samenwerkingen ontstaan voor betere oplossingen.

Op 16 december 2015 maakte Zonmw bekend subsidie toe te kennen aan een onderzoeksvoorstel vanuit het lectoraat Digital Life waarmee een verbinding wordt gemaakt tussen creatieve industrie en public health. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met 17 consortiumpartners waaronder kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen heeft een duur van twee jaar.