Games for Health Europe Conference

Games for Health Europe Conference

Op deze jaarlijks conferentie worden medische professionals, researchers en game developers bij elkaar gebracht. Vanuit Lab wordt meegewerkt aan de wetenschappelijke invulling ervan, zoals het selecteren en reviewen van academische papers, en het tijdens de conferentie voorzitten van panels en expertsessies.

Lector Ben Schouten en onderzoeker Mirjam Vosmeer maken deel uit van het Academic Board dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse conference proceedings.

Bekijk de website: http://www.gamesforhealtheurope.org