No Limits : Nederlandse muziekexport binnen het digitale domein

Hoe gaat het met de Nederlandse muziekexport binnen het digitale domein?

Binnen de hedendaagse muziekindustrie wordt het Internet als distributiekanaal van muzikale producten een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Naast dat op Internet fysieke geluidsdragers, zoals cd’s of dvd’s worden verkocht via bijvoorbeeld Amazon of Bol.com, is er een digitale markt ontstaan die zich richt op het verspreiden en verkopen van dragerloze muziek in de vorm van downloads en online streaming services. Op basis van deze voortdurende groei van de digitale muziekmarkt kan geconcludeerd worden dat digitale muziekconsumptie niet langer nieuw of ‘niche’ is, maar mainstream is geworden (IFPI, 2013; BPI, 2013).

Meer inzicht in financiele waarde Nederlandse muziekexport

Om meer inzicht te krijgen in de financiële waarde van de Nederlandse muziekexport binnen het digitale domein, is onderzoek nodig naar hoe deze financiële waarde (economisch kapitaal) is opgebouwd. Met andere woorden, er wordt in kaart gebracht welke directe inkomsten er online gegenereerd worden en hoe deze zich tot elkaar en tot offline verkregen inkomsten verhouden. Met het begrip directe inkomsten worden binnen dit onderzoek verstaan alle inkomsten die direct voortvloeien uit online activiteiten – zoals de online verkoop van geluidsdragers, MP3’s en merchandise of het streamen van muziek via Spotify, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van advertentieruimte op YouTube. Daarnaast biedt het digitale domein niet alleen kanalen voor het genereren van directe inkomsten, maar ook platforms waarop online waardecreatie (symbolisch kapitaal) kan plaatsvinden, die zowel de online als offline muziekexport indirect beïnvloeden.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksdoel van het onderzoeksproject No Limits is om, in aanvulling op het bestaande exportwaarde-onderzoek (jaarlijks uitgevoerd door Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur), de invloed van het toenemend belang van de digitale muziekindustrie op de Nederlandse muziekexport in kaart te brengen en een gefundeerde schatting te geven van de financiële waarde van de Nederlandse muziekexport binnen het digitale domein. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap van Inholland, in samenwerking met het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, en wordt gefinancierd vanuit het Amsterdam Creative Industries Network. Buma Cultuur en Perfect & More BV zijn werkveldpartners bij de uitvoering van het onderzoek.

 

Bekijk hieronder de presentatie die is gegeven op Berlin Music Week 2014: