Rivierstaete

Hoe geef je nieuw leven aan een leegstaand icoon?

Introductie

Aan de Amsteldijk staat een kolossaal gebouw. Zo groot en zo autonoom dat het stedenbouw en architectuur tegelijk is. Bij gereedkoming in 1973 was Rivierstaete met 27.000 m het grootste kantoorgebouw van Europa. Gebouwd door het bureau van Hugh Maaskant in opdracht van een internationaal vastgoedconsortium, was het bedoeld als flexibel verhuurbaar winstobject, met zoveel opppervlak als het bestemmingsplan toeliet.

De clash met de omringende buurt is enorm, en valt deels te verklaren uit de tijdgeest: de jaren ’70 was de periode van grootschalige stedelijke ingrepen inclusief de introductie van verkeersdoorbraken in de stad. Er werd flink gesloopt. De Wibautstraat was net aangelegd en de sloop van de buurt rondom Rivierstaete leek een kwestie van tijd.  Veertig jaar later staat de buurt er nog steeds, en vormt het gebouw niet alleen inschaal maar ook inmiddels ook in leegstandsproblematiek een icoon.

Probleemstelling

De economische teruggang heeft gezorgd voor een enorme leegstand op de kantorenmarkt waarbij de minst aantrekkelijke objecten het zwaarst worden getroffen. Onlangs is het gebouw gekocht door belegger Pronam Aurora die de intentie heeft het gebouw te herontwikkelen om het beter te laten functioneren en daarmee beter verhuurbaar te maken.

Aanpak

Ontwerp van een herontwikkeling voor Rivierstaete.  Om de opgave zo relavant mogelijk te maken is gekozen voor een interdisciplinaire aanpak met betrokkenheid van o.a. Pronam, Stadsdeel Zuid, en een reeks deskundigen.

Michelle Provoost, architectuurhistoricus van Crimson Architectural Historians en gepromoveerd op het werk van architect Maaskant, plaatste het gebouw voor hen in het oevre van de architect. Vanuit het gemeentelijke bureau Monumenten en Archeologie gaf Jeroen Schilt zijn visie. Medewerkers van Stadsdeel Zuid, onder andere Charlotte Hilbrand, waren geïnteresseerd in de kijk van studenten op de wijk. Medewerkers van het onderzoeksplatform Failed Architecture bezochten het project met informatie vanuit hun internationale scope. Tussentijds waren er beoordelingen van de lector Cultureel erfgoed Riemer Knoop, hoofd Architectuur Jarrik Ouburg en docenten Rene Bouman (Academie van Bouwkunst) en  Frank Altenburg (Reinwardt Academie), zodat hun input verwerkt kon worden in het eindresultaat.

Resultaat

Studenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie presenteerden donderdag 19 december hun ideeën over de transformatie en hergebruik van Rivierstaete aan de Amsteldijk 166 te Amsterdam. Door een projectie door Skylights zijn de plannen ook te zien op de glasgevel onder het overstek van het gebouw.
 

 • Nancy van Asseldonk

  Lab Coördinator
  Neem contact op
  020 5277162
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.