Snappthis

Hoe stimuleer je creatieve en kwalitatieve uitwisseling van ideeën?

Snappthis activeert groepen om foto’s uit te wisselen over onderwerpen die er toe doen. Onderzocht wordt hoe sociale interacties en -technologie kan worden ingezet om te stimuleren mee te doen, maar ook om de (creatieve) kwaliteit van de bijdragen te vergroten. En: wat leveren de bijdragen op voor de groep? Als we de foto’s beschouwen als ‘Big Data’: wat kunnen we ervan leren over de stad, cultuur, diversiteit, de maatschappij?

Snappthis is een app voor de mobiele telefoon waarmee groepen mensen worden opgeroepen om een foto te maken. Ze ontvangen een bericht met een onderwerp of korte opdracht op hun telefoon en hebben vervolgens beperkt de tijd om een foto te maken van iets in hun omgeving dat ze associëren met dat onderwerp. Alle foto’s komen samen in de app en kunnen bekeken en geliked worden door de leden van de Snappthisgroep.

Overzicht werking Snappthis

In het project Snappthis ligt de focus op het aansporen tot, verzamelen en tonen van persoonlijke, associatieve data binnen de sociale setting van een groep. Het kunnen geven van je eigen interpretatie van een relevant onderwerp en de reflectie op elkaars interpretaties stimuleert verbondenheid met elkaar en met de wereld om je heen en draagt bij aan (Life Long) Learning en well-being.

Snappthis is gebruikt door studenten bij CMD om thema’s die binnen het curriculum passen gezamenlijk te onderzoeken op een persoonlijke en visuele manier. Ook zijn toepassingsmogelijkheden van Snappthis buiten het onderwijs onderzocht door studenten bij CMD en Toegepaste Psychologie. Er wordt op dit moment gewerkt aan de derde versie van Snappthis. De verwachting is dat de app begin 2016 beschikbaar is via de app stores.

 • Wouter Meys

  Lab Coördinator
  Neem contact op
  06 21156717
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.