Sustainist (Re)Design

Sustainisme als perspectief tussen ruimtelijk ontwerp en erfgoed

In het project Sustainist (Re)Design werd verkend wat het sociaal duurzame cultuurperspectief van het sustainisme kan betekenen voor erfgoedvraagstukken en het (ruimtelijk) ontwerpdomein. Het project werd uitgevoerd in het kader van de eerste gezamenlijke AHK Artist-in-Residency van cultuuronderzoeker Michiel Schwarz bij de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst .

Inleiding

De transformatie die we momenteel doormaken is een ware cultuuromslag: een verandering in onze collectieve percepties en de waarden die onze levensstijl bepalen. We kunnen spreken van  een nieuwe cultuurtijdperk, dat Michiel Schwarz en Joost Elffers de naam ‘sustainisme’ hebben gegeven (Sustainism Is the New Modernism, (New York, DAP, 2010). De nieuwe cultuur is meer verbonden, lokaler en ecologisch én sociaal duurzamer en wordt gekenmerkt door waarden als verbondenheid, nabijheid, delen en menselijke maat. In deze nieuwe maatschappelijke context verandert ook hoe we omgaan met onze leefomgeving en erfgoed. Het sustainistisch cultuurperspectief  geeft ons een ‘lens’ om de nieuwe verbindingen en crossovers tussen het erfgoeddomein en ruimtelijk ontwerp zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Probleemstelling

Het sociaal duurzame perspectief van het sustainisme biedt een kader om oude en nieuwe vragen in het tussengebied van ‘erfgoed & ruimte’ anders te bezien. Actuele onderwerpen als ‘herbestemming’ maken duidelijk dat de nieuwe maatschappelijke context implicaties heeft voor zowel de erfgoedpraktijk als het ruimtelijk ontwerpdomein. Hoe beïnvloedt de sociaal duurzame agenda van het sustainisme de praktijk van erfgoedvormingsprocessen en de ruimtelijke vormgeving van onze leefomgeving? Welke nieuwe verbindingen ontstaan op de crossovers tussen ruimtelijk ontwerp en cultureel erfgoed? En wat betekent dat voor de maatschappelijke rol van de twee domeinen?

Aanpak

Het project omvatte een serie (publieks)lezingen, met Nederlandse en internationale sprekers, een aantal workshops en seminars met studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen (Reinwardt Academie en Academie van Bouwkunst), gastcolleges, en onderzoek door AHK Artist-in-Residence Michiel Schwarz. Deze activiteiten en verder onderzoek vormden de basis voor een publicatie (uitgever Architectura & Natura Press).

Resultaten

 • Nancy van Asseldonk

  Lab Coördinator
  Neem contact op
  020 5277162
  CAPTCHA
  Deze vraag is om automatische spam berichten te verhinderen.